การตลาด

กลยุทธ์การตลาด เบื้องต้นที่ต้องตอบคำถามได้

การจะวางกลยุทธ์และแผนการทำตลาดนั้นจำเป็น [...]

การตั้งราคาสินค้า เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

วิธีการกำหนดราคานั้น นั้นจุดประสงค์หลักๆ [...]