เกี่ยวกับเรา

เราคือเว็บไซต์ที่รวมความรู้สำหรับผู้ประกอบการใหม่ ที่คิดจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง
เว็บไซต์นี้เกิดจากการที่ผู้เขียนต้องการหาข้อมูลเพื่อทำวิจัยปริญญาโท แต่หาข้อมูลได้กระจัดกระจาย ไม่มีศูนย์รวมความรู้ ที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจเลย จึงเป็นที่มาของการทำเว็บไซต์แห่งนี้

หากมีคำแนะนำหรือคำติชมใด หรืออยากแนะนำบทความเพื่อให้เราลงบทความให้ สามารถติดต่อผู้เขียนได้ค่ะ

ติดต่อเรา